Hiển thị một kết quả duy nhất

-3%
1,155,000,000  1,120,000,000 
-10%
1,825,000,000  1,650,000,000 
-6%
-8%
-4%
3,439,000,000  3,290,000,000 
-4%
1,920,000,000  1,852,000,000 
-9%
685,000,000  622,000,000 
-91%
8,256,000,000  757,000,000 
-16%
1,855,000,000  1,565,000,000