Phương châm làm việc “Tận tình – Tận Tâm” đem đến những sản phẩm giá trị thực cho khách hàng. Chỉ bán sản phẩm cho người hiểu được giá trị thật của chiếc đồng hồ.

Cửa hàng Authentic Luxury Watch - Golden Time